Доказ оданости Хуманитарној организацији "Стара Рашка"

Дана 26. фебруара 2019. године (на Дан Славе) Хуманитарна организација „Стара Рашка“ одржала је своју традиционалну годишњу Скупштину, у свечаној сали Градске општине Нови Београд, у присуству више стотина чланова, са следећим дневним редом:

 1. Избор радног председништва, записничара и два оверивача записника.
 2. Усвајање Извештаја Надзорног одбора за 2018. годину.
 3. Усвајање Извештаја о раду и финансијском пословању Организације за 2018. годину.
 4. Уручење признања за посебан допринос успешном раду Организације у 2018. години.
 5. Додела награде “Гордан Ранитовић” за 2018. годину.
 6. Уручење студентских награда најбољим студентима из Рашке области на Шумарском, Ветеринарском и Пољопривредном факултету Универзитета у Београду.
 7. Измена износа годишње чланарине у Хуманитарној организацији „Стара Рашка“.
 8. Питања и одговори.

Уместо текста о одржаној Скупштини Управнио одбор је одлучио да на сајт Организације стави Записник са одржане Скупштине, чиме са радом Скупштине могу бити упознати чланови Организације који нису истој присуствовали, а и сви други заинтересовани да се упознају са радом Хуманитарне организације и њене Скупштине.

УПРАВНИ ОДБОР

 

З А П И С Н И К

Са XIX Редовне Скупштине Организације „Стара Рашка“ из Београда

 

            У уторак 26. фебруара 2019. године, на дан обележавања Славе Хуманитарне организације, у свечаној сали градске општине Нови Београд одржана је XIX по реду годишња Скупштина Организације са следећим дневним редом:

 1. Избор радног председништва, записничара и два оверивача записника.

 2. Усвајање Извештаја Надзорног одбора за 2018. годину.

 3. Усвајање Извештаја о раду и финансијском пословању Организације за 2018. годину.

 4. Уручење признања за посебан допринос успешном раду Организације у 2018. години.

 5. Додела награде “Гордан Ранитовић” за 2018. годину.

 6. Уручење студентских награда најбољим студентима из Рашке области на Шумарском, Ветеринарском и Пољопривредном факултету Универзитета у Београду.

 7. Измена износа годишње чланарине у Хуманитарној организацији „Стара Рашка“.

 8. Питања и одговори.

             Скупштини је присуствовало око 200 чланова, донатора и гостију Хуманитарне организације.

            На почетку седнице, пре усвајања дневног реда, приказан је филм ГОДИНА ПУНОЛЕТСТВА ОВЕНЧАНА УСПЕХОМ, којим су речју и сликом приказане активности Организације у 2018. години.                 

             Тачка 1. Избор радног председништва, записничара и два оверача записника 

Радно председништво          

           Изабрано је радно председништво у саставу: Драгојле Остојић, Недељко Шијаковић, Рената Смиљанић Милован Ивановић и Зоран Пешовић. 

             За записничара је изабран Чедо Вучићевић, а за овераче Записника Лазар Мосуровић и  Томислав Секулић.

             Пре преласка на дневни ред скуп је одао пошту минутом ћутања свим преминулим члановима Организације између овог и претходног заседања Скупштине.

Председник Скупштине г. Зоран Пешовић отвара Скупштину и поздравља присутне

             Скупу су се обратили и исти поздравили: Радосав Васиљевић – председник општине Нова Варош и др Милета Радојевић – директор Управе за вере при Министарству правде Владе Републике Србије.

Председник општине Нова Варош г. Радосав Васиљевић увек је уз "Стару Рашку"

Др Милета Радојевић из Управе за вере поздравља учеснике Скупштине "Старе Рашке"

            Тачка 2. Усвајање Извештаја Надзорног одбора за 2018. годину. 

            Извештај Надзорног одбора представио је председник Надзорног одбора г. Милојко Обућина.

            (Текст Извештаја у наставку Записника).      

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј

о финансијском пословању Хуманитарне организације “Стара Рашка” у 2018. години 

            Надзорни одбор је у току 2018. године пратио радХуманитарнеорганизације и њеног Управног одбора. На свим седницама Управног одбора био је присутан неко од чланова Надзорног одбора, тако да је пратио доношење одлука, а касније и њихову реализацију. Најважнија догађања у Организацији и око ње стављана су на сајт, тако да су се и на тај начин могле пратити значајне активности. На крају године Надзорном одбору је понуђена на увид финансијско-техничка документација Организације. Почетком 2019. године Надзорни одбор је разматрао предлог Извештаја о раду и финансијском пословању Организације за 2018. годину, чиме је заокружен увид у рад Хуманитарне организације и њеног Управног одбора.

            Документација и евиденције у току године вођене су уредно. Попис аката односно деловодни протокол вођен је уредно, у који су хронолошким редом уписани нумерисани службени акти. Банкарски изводи су сложени и одложени по реду. Вођена је прегледна евиденција уплата и исплата у току године. Ангажовање лиценцираног књиговође је у многоме професионализово рад у овој области. О свим седницама Управног одбора и донетим одлукама постоји уредна документација, односно Записник који је бладовремено достављан на увид надзорном одбору.

            Надзорни одбор је посебну пажњу обратио на стицање и трошење средстава. Потражна и дуговна страна се слажу са стањем банке, које је у потврди исказано као „прилив“ и „одлив“ средстава. У извештају трошкови су исказани по сродности у шест група, што омогућава изванредан преглед трошења средстава, како следи:

 • Божићни поклони болесној и сиромашној деци – 4.895.771 динара

 • Трошкови Славе и Скупштине Организације – 392.140 динара

 • Режијски трошкови – 2.426.586 динара

 • Давање другим – хуманитарне и социјалне помоћи, донације и спонзорство – 2.664.550 динара

 • Маркетинг (репрезентација, реклама и пропаганда) – 73.611 динара

 • Остали трошкови – 1.393.965 динара

Укупно  11.846.623 динара.

            У текућу 2019. годину пренето је салдо од 900.649динара, али од тог износа 80% су наменска средстава за изградњу пута у селу Гобате у општини Нова Варош.

Девизна средства из дијаспоре у износу од 62.980 канадских долара продата су Народној банци Србије, а добијена динарска средства уплаћена су на динарски текући рачун  и ушла су у укупни приход Организације.

Годишњи финансијски извештај  за 2017. годину је у потребној електронској форми предат АПР-у и након контроле надлежних институција верификован да је урађен у складу Закона и прописа из ове области.

            Надзорни одбор констатује и следеће: У периоду  након Скупштине 26.02.2018. године нису се стекли организациони, кадровски и финансијски услови за примену Статутарних решења која се тичу избора Директора Организације. Поступак избора директора није ни покретан, јер није било адекватних кадровских решења. Непопуњавање овог места није негативно утицало је на функционисање Организације и на реализацију њених циљева и постављених задатака.       

            На основу свега изнетог Надзорни одбор констатује да је све у Организацији рађено законито и транспарентно, да је целокупно финансијско пословање било у складу прописа о рачуноводству и финансијском пословању и предлаже Скупштини да усвоји понуђени Извештај.           

            Председавајући је након обраћања г. Обућине Извештај Надзорног одбора ставио на дискусију и пошто се нико није јавио за реч ставио је предлог Извештаја на гласање. 

            Извештај Надзорног одбора о раду Организације за 2018. годину усвојен је једногласно.

            Након усвајања Извештаја Надзорног одбора Скупштина је прешла на трећу  тачку дневног реда. 

            Тачка 3. Усвајање Извештаја о раду и финансијском пословању Организације за 2018. годину. 

            Предлог Извештаја о раду и финансијском пословању Организације у 2018. години је објављен на званичном сајту Организације, свим члановима Скупштине подељен је на улазу салу, а вечерас га је уз пригодне слајдове Скупштини представио председник Управног одбора г. Војин Вучићевић.

Председник Управног одбора г. војин Вучићевић образлаже Извештај о раду

            (Текст излагања г. Вучићевића у наставку Извештаја)

            Ја сам се пре четири године овде од Вас опростио, рекао збогом, због година старости, здраственог стања и других околности, у намери да више не водим Хуманитарну организацију. Међутим, прилике су налагале да се сваке године активирам више и више, да би из нужде од октобра 2018. године опет дошао на чело Управног одбора, да по функцији заједно са Управним одбором водим пословну политику Хуманитарне организације. Вратио сам се да помогнем Организацији, да успешно заврши 2018. и да ојача у 2019. години, како би обележила успешан јубилеј – 20 година постојања и успешног рада. Ово сам изнео да вас позовем и анимирам да ме следите, како бисмо успешно завршили две деценије, да то буде изазов да смело кренемо у трећу деценију.

            Сада треба нешто да кажем о Извештају, који садржи активности и финансијско стање Организације у 2018. години. Нема ту шта да причам, све је написано између корица овог Извештаја, само треба то читати. Ове године први пут, вероватно и последњи, десило се да нисте на кућну адресу добили благовремено Извештај о раду, па сте доведени у ситуацију да гласате о нечему што нисте стигли да прочитате. Ја вам се због тога извињавам и предлажем вам да на основу приказаног филама који одражава активности у 2018. години, Извештаја надзорног одбора и мог образложења Извештаја исти усвојите, а све ћете употпунити читањем Извештаја који имате у рукама.

            Чиним пресек Извештаја и упознајем вас са нечим најважнијим. Организација је без мало све планирано реализовала, а то што није по Статуту преноси се у наредну годину. Организација је остварила довољно средстава да изврши своје циљеве и задатке. Остварила је односно имала је на располагању 17.197.000 динара, од којег износа је пренела у ову годину 900.000 динара. Важно је рећи да је десетак донатора уплатило донацију, њих 35 уплатило је донацију и чланарину, а 60 правних лица уплатило је само чланарину од по 5.000 динара, што значи да је било више од 100 уплатиоца донације и чланарине. Закључак је, изузетно велика подршка Хуманитарној организацији. Надамо се да ће у овој јубиларној години подршка бити много већа, а за то треба много труда и рада.

            У предвечерје јубилеја желим нешто да кажем о Хуманитарној организацији што не пише у Извештају. То што је „Стара Рашка“ доброг урадила за 19 година за понос је свима који припадају овој Организацији. То што је радила и како је радила, по томе како о свом раду обавешатава чланове, донаторе и јавност јединствена је у земљи. Када на данашњи дан идуће године будемо обележавали јубилеј, када будемо гледали филм о двадесет година успешног рада, када сви чланови и донатори добију Монографију која садржи историју „Старе Рашке“, када нас као домаћини Славе окупе тројица људи који су исписали ту историју, биће нас на окупу до 500. Вас позивам да Светог Симеона Мироточивог 26. фебруара 2020. године дочекамо слављенички.

            Ж и в е л и ! 

            Председавајући је након обраћања г. Вучићевића прелдог Извештаја о раду ставио на дискусију.

            За дискусију се јавио г. Зоран Матовић, члан Организације од њеног осниовања и председник Удружења Крагујевчана у Београду, који је рекао сладеће: „Видљиво је да је овај Извештај писао Војин Вучићевић, присутан је његов стил, али и превелика скромност у оцени постигнутих резултата. Приказано у филму, написано у Извештају није нимало скромно, ово је нешто велико и за наше услове у Србији за протеклих 19 година грандиозно. Присуство председника Србије, у функцији покровитеља активности, које организује „Стара Рашка“ је нешто што треба да инспирише и друге сличне Организације да постижу резултате сличне резултатима ове Организације.

Господин Зоран Матовић својом дискусијом и предлозима одушевио све присутне

            Нема потребе у будућности да будемо прескромни, него да се више промовишемо и покажемо и другима који су наши домети. Са изнетог предлажем да се у 2019. години Организација кандидује за Сретењску награду у 2020. години и да се обаве консултације са државним органима која су задужена за ордење да се сагледа могућност да се Војину Вучићевићу додели неки орден за постигнуте резултате из области хуманизма.

            Председавајући је оба предлога обједињено ставио на гласање и Скупшина их је једногласно усвојила, уз спонтан аплауз.

            Након тога председавајући је ставио предлог Извештаја на гласање.

            Извештај о раду и финансијском пословању Хуманитарне Организације „Стара Рашка“ за 2018. годину усвојен је једногласно.

            Након усвајања Извештаја о раду Скупштина је прешла на четврту тачку дневног реда. 

           Тачка 4. Уручење признања за посебан допринос успешном раду Организације у 2018. години. 

            На седници Управног одбора Хуманитарне организације "Стара Рашка" одржаној 19.02.2019. године, сагласно члану 39. алинеја 13. Статута Организације, Управни одбор је донео одлуку да додели следећег признања: Захвалницу за подршку Хуманитарној организацији у 2018. години.  

            Захвалницу су добили: 

            ПРАВНА ЛИЦА

 1. Хуманитарна фондација "Стара Рашка" – Торонто;

 2. СУТР "Маринада" – Београд;

 3. Општина Нова Варош – Нова Варош;

 4. IBIS-Instruments" DOO – Београд;

 5. „ИМП – Аутоматика“ ДОО – Београд;

 6. “ Dexy Co” DOO – Београд;

 7. Јавно предузеће „Путеви Србије“ – Београд;

 8. Јавно предузеће „Србијагас“ – Нови Сад; и

 9. „Енергопројект ЕНТЕЛ“ АД – Београд

Признање општини Нова Варош, великом донатору Хуманитарне организације

Млади Никола Вучићевић прима признање за "Dexy Co", највећег донатора у 2018.

"Енергопројект-ЕНТЕЛ" са првом донацијом испунио норму за признање

Многи би желели да уруче признање "Путевима Србије", "Старој Рашкој" се испунила та жеља

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

 1. Г. Бранисалв Баћовић – Београд.           

            Након прочитаних имена добитника председавајући је позвао појединачно награђене да изађу и приме Захвалницу, а исте је уручивао председник Управног одбора г. Војин Вучићевић.

            Након поделе прешло се на пету тачку дневног реда. 

            Тачка 5. Додела награде “Гордан Ранитовић” за 2018. годину        

            Награда „Гордан Ранитовић“ се додељује шести пут, Одлуку о награди је прочитао г. Драган Лаптошевић.

            (Текст одлуке жирија у наставку Извештаја) 

              Даме и господо, 

             Жири којим сам председвао ове године имао је веома лак задатак. Предложени кандидат за ову награду је по свим критеријумима испунио услове да буде овогодишњи лауреат. Тако да је жирију остало да то верификује и вама вечерас презентује. 

            Добитник награде „Гордан Ранитовић“ за 2018. годину је новинар г-ђа Славка Бакрачевић из Новог Пазара. 

Награда "Гордан Ранитовић"  за 2018. годину иде у руке новинарке г-ђе Славке Бакрачевић         

            О госпођи Славки Бакрачевић би се могло дуго говорити, јер читав свој живот је провела у Рашкој области и све своје деловање је управо усмерила на презентовању јасне слике живота на овом изузетно врућем мултиетничком простору.

            Ипак по нашој скромној процени издвојили смо најинтересантније да вам представимо вечерашњег добитника.

            Г-ђа Бакрачевић потиче из новопазарског села Тушимља под Голијом. Гимназију је завршила у Новом Пазару, а Правни факултет у Крагујевцу 1980. године.

            По дипломирању, између правничког посла у једном новопазарском предузећу и новинарског у Радио Новом Пазару, опредељује се за новинарство, као занимљивији и изазовнији  посао.

            У Радио Новом Пазару, који је касније прерастао у Радио-телевизију, прошла је све новинарске степенице - од новинара репортера са терена, водитеља, уредника информативног програма, уредника Радија до заменика директора и главног и одговорног уредника Радио-телевизије Нови Пазар. 

            У оквиру сарадње Радио Новог Пазара и Радио Београда, радила је многе прилоге за Први и Други програм Радио Београда, за шта  је више пута похваљивана и награђивана.

            Паралелно са радом у Радио –телевизији Нови Пазар, од 1985. године је и хонорарни дописник „Политике“.

            Подручје Новог Пазара, Тутина, Сјенице и Рашке, односно подручје Старе Рашке,  које је као дописник „Политике“ покривала, нуди обиље тема новинарима. Сурове пештерске зиме, лепота сопоћанских фресака, обнова Ђурђевих ступова, сналажљиви новопазарски трговци и џинс индустријалци, вредни пештерски сточари, као и опустела села и мукотрпни живот у сиромаштву сељака  на Голији и Рогозни, политичка превирања која читаво подручје чини трусним, само су неке од тема  које је настојала да  приближи  читаоцима најстаријег листа на Балкану .

            Међу првима је у Политици писала о резултатима акције ХО „Стара Рашка“ на повезивању момака са Пештери са девојкама из Албаније са циљем да се заустави пражњење српских села, писала је и о Сабору српске омладине из матице и расејања на Јавору, о подели  садница пољопривредницима из овог краја...

            У пензију је отишла као новинар РТВ Нови Пазар, али је остала верна перу и за Политику и даље пише.

            О проблемима због начина писања на овом подручју никад не говори. Често се поједини политичари нису слагали са њеним ставовима и писањем, али је вредно истаћи да за 35 година рада никада нико није упутио деманти у вези веродостојности њених текстова.

            На крају још једном у име жирија честитамо добитници г-ђи Славки Бакрачевић на добијеној награди. 

            Након прочитане Одлуке награду добитнику је уручила г-ђа Наташа Ранитовић супруга поч. Гордана Ранитовића.

            Госпођа Бакрачевић се Скупштини обратила бираним речима нагласивши да је у својој богатој каријери новинара била на много сличних скупова, можда некад и гламурознијих, али никад на дстојанственијем скупу и са људима који су толико посвећени хуманитарном раду и Рашкој области.

           Након обраћања г-ђе Бакрачевић прешло се на следећу тачку дневног реда. 

           Тачка 6. Уручење студентских награда 

           Председник комисије др Бајо Цмиљанић је саопштио и образложио Одлуку комисије.

           (Текст образложења у наставку Извештаја). 

Управни одбор је на седници од 22.01.2019. донео одлуку о расписивању конкурса за студентске награде за школску 2017/2018. годину. Ове године је УО одлучио да то буду Шумарски, Пољопривредни и Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду. На истој седници је образована комисија за спровођење тог конкурса у саставу: др Бајо Цмиљанић – председник,Томислав Секулић – члан, и Чедо Вучићевић – члан.

Благовремено је на поменутим факултетима објављен конкурс, како на огласним таблама тако и на сајтовима факултета. Закључно са 19. фебруаром ове године студенти чији родитељи живе у Рашкој области су били у прилици да поднесу документа.

Апликацију за награду је доставило четворо студената са три факултета. Све четири апликације су достављене са уредном и валидно овереном документацијом факултета на којима студирају и подручних једница МУП-а за родитеље из Рашке области.

Четврта апликација за г-ђицу Ренату Тртовић из Нове Вароши, са Медицинског факултета, комисија није разматрала јер у конкурсу није био поменути факултет.

Комисија је прикупила потребну документацију, размотрила је све пријаве кандидата и на основу критеријума 19. фебруара доставила предлог УО. Управни одбор је на седници 19. фебруара 2019. године усвојио предлог комисије и донео одлуку по следећем:

 • Да се новчана награда од 20.000 динара додели, са Пољопривредног факултета, студенткињи 2. године Арнели Кајевић из Пријепоља, са просечном оценом у школској 2017/2018 од 9.82.

Поред горе наведене добитнице за награду, Комисија је прихватила и две апликације за Финансијску подршку за два студента докторских студија са Пољопривредног и Шумарског факултета и предлаже да им се додели Финансијска подршка у износу од по 10.000 динара и то:

 • Цаковић Милици из Пријепоља, са Шумарског факултета са просечном оценом мастер студија 9,89, и

 • Мијушковић Слађани из Пријепоља, са Пољопривредног факултета са просечном оценом мастер студија 9,17.

Комисија је поштујући критеријуме из конкурса донела овакав предлог, а који је Управни одбор прихватио.

 Награде студентима уручио је др Бајо Цмиљанић.

Др Цмиљанић са најбољим студентима родом из Пријепоља

Након уручења награде студенткиња г-ђица Арнела Кајевић се захвалила Организацији у име свих добиитника на награди речима:

Желим  да се у своје име и у име преосталих двоје награђених захвалим Хуманитарној организацији “Стара Рашка“, што је препознала и вредновала наш труд и резултате које постижемо. Хвала на разумевању студентских потреба и финансијских могућности данашњице. Награда за нас представља стимуланс, а за наш завичај инвестицију да се и знањем завичај може учинити бољим и лепшим.  Х В А Л А!

Након поделе студентских награда прешло се на следећу тачку дневног реда. 

             Тачка 7. Измена износа годишње чланарине у Хуманитарној организацији „Стара Рашка“ 

            Имајући у виду да Организација није мењала износ чланарине за Физичка лица 5 година и да је износ од 500 динара заиста симболичан, да су многе невладине организације чланарину повећале на 1.000 динара,  Управни одбор је на седници од 05. јанура 2019. године усвојио предлог да се износ чланарине за Физичка лица од 2020. године повећа на 1.000 динара.

            Председавајући је понуђени предлог ставио на дискусију. Имајући да није било другачијих предлога Скупштина је усвојила предлог да чланарина за Физичка лица од 2020. године буде 1.000 динара.

            После ове прешло се на последњу тачку дневног реда. 

            8. Тачка Питања и одговори

            Имајући у виду да није било пријављених питања председавајући је обавестио присутне да ће све информације о одржаној Скупштини врло брзо бити на нашем сајту. Такође је обавестио присуне да су домаћини Славе Организације у 2019. години јубилеја г. Рајко Добросављевић, г. Радиша Томашевић и г. Војин Вучићевић.  Председавајући је позвао све присутне на Славски коктел, који је организован у холу испред сале.

            Спонзори за одржавање Скупштине и Славски коктел су: Градска општина Нови Београд, Ресторан “Маринада” из Београда, ТПЦ „Орашац“ из Београда, СУР "Златар" из Београда, „Брђанка“ из Штиткова општина Нова Варош, ОЗБ „Београд“ из Београда и Младоје Радовић из Крајчиновића, општина Прибој.

            У 21.00 час завршена је манифестација обележавања Славе и одржавања Скупштине Организације.

 

ДОНАТОРИ