Хуманитарна организација има више од 3.800 чланова са чланском картом, која лица су лично потписала приступницу у чланство Организације, изражавајући јој подршку.

Поред овог вида чланства „Стара Рашка“ има и око 200 чланова правних лица, што је јединствен случај у Србији, која су писмено приступила у чланство Организације. Овај вид чланства подразумева да сви запослени код ових правних лица подржавају „Стару Рашку“ у својству чланства.

Број запослених код чланова правних лица броји више хиљада, тако да са њима број физичких лица која непосредно и посредно подржавају Организацију премашује 5.000, а могуће је да их има и 10.000. Годишња чланарина коју плаћају правна лица иде на терет свих запослених, тако да и на тај начин запослени пружају подршку Хуманитарној организацији. На овај начин „Стара Рашка“ има у Србији највећи број људи који је подржавају.

Оволика масовност мора бити поштована и вреднована од стране државе и њених институција. 

УПРАВНИ ОДБОР

ДОНАТОРИ