ВАПАЈ ЗА СПАС „СТАРЕ РАШКЕ“

 

Хуманитарна организација „Стара Рашка“ из нужде обратила се својим верним донаторима и члановима правним лицима да одлуче о судбини ове Организације. На адресе око 200 њених донатора и чланова упућено је писмо следеће садржине:

 

Одмах по пријему писма огласила се група спаситеља, међу првима двадесетогодишњи донатор СУТР „Маринада“ из Београда и њен власник Рајко Добросављевић са уплатом од 400.000 динара. Следе „Dragon Fly“ из Београда (власник Светозар Свето Аврамовић) са 80.000 динара, потом "Rad Commerce" из Београда (власник Јелена Војиновић) са 30.000 динара, затим више чланова правних лица са уплатом чланарине за 2021. годину у износу од по 5.000 динара. Уплату најављује већи број уплатиоца. Када и колико ће уплатити знаће се до краја 2021. године. Њихове уплате објављиваће Управни одбор на сајту Организације. Ако се по јутру дан познаје на помолу је велика финансијска инекција која ће омогућити да „Стара Рашка“ настави успешно пословање.

Неизмерно хвала свима који су извршили уплату, а хвала и свима који ће извршити уплату у овој години.

 

Управни одбор

ДОНАТОРИ