Undefined

Задаци Организације су:

  • давања хуманитарне и социјалне помоћи; 
  • стимулисање склапања бракова и рађање деце; 
  • давања донација и спонзорства здравственим, културно-просветним и научним установама и појединцима, верским заједницама, привредно-туристичким, културним и спортским манифестацијама; 
  • улагања за ревитализацију села – изградњу инфраструктуре, унапређење сточарства, ратарства и воћарства и развој сеоског туризма; 

 

ДОНАТОРИ