Undefined

Задаци Организације су:

  • подстицање повратка породица из града на село и насељавање села Рашке области са избеглим, прогнаним и расељеним лицима; 
  • улагања за обнову и изградњу историјских објеката и објеката духовне културе; 
  • подмирење нужних трошкова пословања Организације; и 
  • друге активности у складу са Статутом, Програмом рада и законом. 

ДОНАТОРИ