ОБАВЕШТЕЊЕ О СКУПШТИНИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

              Хуманитарна Организација „Стара Рашка“ својим донаторима и члановима врши бесплатну поделу Монографије Хуманисти и родољуби, штампане поводом јубилеја – 20 година постoјања и успешног рада ове Организације.

              Услов да члан добије Монографију јесте да је измирио чланарину за године чланства у 2019, 2020, 2021. и 2022. години.

             У септембру месецу текуће године одржаће се изборна Скупштина Организације, биће усвојен и подељен Извештај о раду за 2021. годину, извршена промоција Монографије и уручена признања за допринос успешном раду Организације од 2000. до 2020. године, уз служење коктела примереног јубилеју и промоцији Монографије.

              Дан и место окупљања биће накнадно објављени на сајту Организације и друштвеној мрежи „Facebook“.

Управни одбор

ДОНАТОРИ