Undefined

Организација је основанa 2000. године. Њена прва регистрација је извршена код Савезног министарства правде СРЈ, под бројем 371 – 262/2000 – 07 као Фондација „Миливоје Мића Мандић“, која је наставила са радом као Хуманирна организација „Стара Рашка“ по решењу Министарства за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије бр. 130 – 024 – 00 – 00589/2007 – 07 од 14.03.2007. године и решења о прегистрацији Агенције за привредне регистре Републике Србије бр. БУ 11668/2011 од 16. 05. 2011. године.

ДОНАТОРИ