Поштовани,

Хуманитарна организација „Стара Рашка“ из Београда за петнаест година постојања и рада израсла је у велику српску хуманитарну организацију. Велика је због циљева које остварује, величине простора на коме делује, броја чланова и донатора који је подржавају, велика је због Ордена Светога Саве, којим ју је одликовао Свети архијерејски синод Српске православне цркве за успешан десетогодишњи рад.

Циљеви Организације детерминисани су њеним Статутом, у следећем:

 • да Рашка област остане и опстане, као мултиетнички простор;

 • да се на овом простору одржи постојећа демографска структура становништва;

 • да се побољшају услови за живот и рад људи у Рашкој области, да Област економски ојача, да се богатством замени сиромаштво, да се створе услови за квалитетан суживот, толеранцију и разумевање етничких групација; и

 • да Рашка област не доживи судбину Косова и Метохије.

Организација је основана због ових циљева и њима остаје посвећена.

Организација делује на великом простору у земљи и дијаспори, директно или преко својих организационих јединица – испостава у Новом Пазару, Тутину, Сјеници, Пријепољу, Прибоју и Новој Вароши; подружница у Краљеву, Крагујевцу, Чачку, Ужицу и Новом Саду; филијалау Канади, Шведској и Немачкој.

Број чланова физичких и правних лица и број донатора који подржавају Организацију је импресиван. Око 3.000 људи поседује чланску карту Организације, око 200 правних субјеката писмено се изјаснило да прихвата чланство у Хуманитарној организацији. Чланство правних лица чини Организацију посебном, јединственом у земљи, а вероватно и шире. Није познато да нека организација овог типа има чланове правна лица. Број донатора који стално или повремено финансијски подржавају Организацију приближио се цифри 200. 

Српска православна црква прати рад Организације, прати и вреднује. Поводом малог али вредног јубилеја (десет година постојања и успешног рада) Синод Српске православне цркве одликовао је Организацију Орденом Светога Саве, „за делатну љубав према Светој Мајци Цркви, нарочито показану десетогодишњим радом на очувању духовне и националне свести Српског народа у Рашкој области“, како стоји у престижном одликовању.

Није случајно Хуманитарна организација своју активност везала за Рашку област – свету српску земљу, колевку српске државности и средиште средњовековне српске духовности, на ком простору од 5.000 квадратних километара живи близу 300.000 становника, од којих преко 70% муслимана и испод 30% Срба, док је 1961. године било обрнуто.

Рашка област за Србију има стратешки, политички и економски значај. Ова Област је генерално економски угрожена, а Срби и више од тога. С обзиром да је судбина Рашке области угрожена, све више правних и физичких лица преко ове Организације даје помоћ да

Рашка област остане мултиетничка средина, која све више то није, јер на све већем простору остаје без Срба. Свеколика помоћ је нада за Рашку област, а само масовна и обједињена помоћ може дати позитивне резултате.

Остваривање ових циљева могуће је економским мерама – хуманитарно, преко програма, пројеката и планова које Организација утврђује на почетку године, а о њиховом извршењу обавештава своје донаторе и чланове на крају године. У 2015. години Организација ће највише улагати за:

 • пружање хуманитарне и социјалне помоћи;

 • повећање стопе наталитета (за склапање бракова између српских момака и девојака из источних земаља и Албаније и рађање деце);

 • мере економског јачања становништва, смањење стопе незапослености, заустављање миграције становништва, повратак отишлих са села и насељавање избеглих, прогнаних и протераних;

 • помоћ руралним подручјима – ревитализацију села (за инфраструктуру, развој сточарства, насељавање напуштених кућа и имања, развој сеоског туризма и др.);

 • окупљање српске омладине – организовање на Златибору Сабора српске омладине из матице и расејања;

 • изградњу летње позорнице на Златибору, будућем Центру српске омладине са целе планете;

 • омасовљавање и ширење Организације у Србији и дијаспори;

 • давање донација и спонзорства са којима се на директан или индиректан начин остварују циљеви Организације (здравство, култура, просвета, верске заједнице, друштва и удружења, манифестације и остало у складу Статута);

 • унапређење административно-техничког пословања Организације.

За реализацију наведеног потребно је пуно разумевања и искрена подршка досадашњих и будућих донатора и чланова Организације, без обзира на економску кризу која нас је задесила, а и подршка Државе не сме изостати.

Многи којима је Рашка област на срцу препознају циљеве и задатке Хуманитарне организације “Стара Рашка” и изражавају вољу за њено спашавање. Тако је од првих дана јануара 2015. године кренуло уговарање и уплата донација.

Објављујемо све донаторе који су потписали уговоре о донацији од почетка године до данашњег дана са двадесет и пет и више хиљада динара, а они у мањем износу изостају због бројности, с тим што ће се сви наћи у Извештају о раду за 2015. годину.

 1. Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд (Проф. др Душан Цогољевић) 100.000 динара;

 2. "Ibis - Instruments" DOOБеоград(Бранко Поповић) 650.000 динара;

 3. СУТР "Маринада", Београд (Рајко Добросављевић) 330.000 динара;

 4. БАС (Београдска аутобуска станица), Београд, (Анђелко Мучибабић), 120.000 динара;

 5. Трговинско пословни центар „Орашац“, Београд (Радиша и Владета Томашевић) 200.000 динара;

 6. Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама при Министарству правде, Београд (др Милета Радојевић) 300.000 динара;

 7. Општина Прибој, Прибој (председник Лазар Рвовић) 500.000 динара; 

 8. Србоауто“ ДОО, Београд (Предраг Томић) 80.000 динара;

 9. "Центротранс" ДОО, Београд (Ненад Мацура) 60.000 динара; 

 10. Општина Нова Варош, Нова Варош (Димитрије Пауновић) 400.000 динара; и

 11. "Rad Commerce" DOO, Београд (Милан Ивановић) 350.000 динара;

 12. "ИМП-Аутоматика" ДОО, Београд (Миленко Николић) 100.000 динара

 13. Општина Чајетина, Чајетина (председник Милан Стаматовић) 125.000 динара;

 14. МК Градња коп“ ДОО, Београд (Милић Костић) 60.000 динара; 

 15. Dragon FlyDOO, Београд (Светозар Аврамовић) 80.000 динара;

 16. "Movem Co" DOO, Београд (Његослав Трифковић), 50.000 динара; 

 17. АМС Осигурање АДО, Београд (др Вучета Мандић и Александар Никачевић), 150.000 динара;

 18. ПутевиДОО, Ивањица(Стојан Рангелов), 150.000 динара;

 19. Металац“ АД, Горњи Милановац (Петрашин Јаковљевић), 25.000 динара;

 20. „Транспортшпед“ АД, Београд (Бранислав Баћовић), 80.000 динара;

 21. "Хемпро" АД, Београд (проф.др Звонко Гобељић), 100.000 динара;

 22. "Интер-Пет" АД, Београд (проф.др Звонко Гобељић), 100.000 динара;

 23. "Ekstra Pet" DOO, Београд (проф.др Звонко Гобељић), 100.000 динара;  

 24. Вода Врњци” АД, Врњачка Бања (проф.др Звонко Гобељић), 100.000 динара; 

 25. ХО "Срби за Србе", Београд (Игор Рашула), 130.000 динара;

 26. Општина Пријепоље, Пријепоље (председник Емир Хашимбеговић), 190.000 динара;

 27. СУР "Златар", Београд (Благоје Поповић), 40.000 динара;

 28. Хотел "Србија", Београд (Милош Љујић), 50.000 динара; 

 29. "Кулина" ДОО, Београд (Милош Љујић), 50.000 динара;

 30. "S&L" DOO, Београд (Борислав Јокић), 25.000 динара;

 31. "Kaissa Investment" DOO, Београд (Ивана Вучићевић), 50.000 динара;

 32. NIPS GroupDOO, Београд (Ненад Мињовић), 20.000 динара; и

 33. CandyDOO, Суботица (Бранислав Шипош), 30.000 динара. 

Упишите се и Ви у овај списак!

Хуманитарна организација ''Стара Рашка'' Вас позива да будете донатор и чландонатор или само члан, да будете део велике солидарне породице, да осетите шта значи припадати једном искреном и организованом покрету, који нема ни завичајних, ни националних, нити било каквих других ограничења, јер Сви смо ми из Рашке области“, како гласи слоган Хуманитарне организације.

Донација се плаћа у складу потписаног Уговора о дару (донацији), а годишња чланарина за правна лица у 2015. години износи 5.000 динара, коју уплатити на текући рачун Организације број 145-5477-34.

Уверени да ћемо убудуће заједнички стремити циљевима Хуманитарне организације ''Стара Рашка'',

с поштовањем и захвалношћу,

 

ПРЕДСЕДНИК ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Рајко Добросављевић с.р.

 

ДОНАТОРИ