Undefined

Циљеви Организације су:

  • да Рашка област остане и опстане као мултиетнички простор;
  • да се у Рашкој области одржи постојећа демографска структура становништва;
  • да се побољшају услови за живот и рад становништва у Рашкој области, да се богатством замени сиромаштво;         

ДОНАТОРИ