Serbian

Хуманитарна организација „Стара Рашка“ је:

хуманитарна, невладина, нестраначка и непрофитна Организација више физичких и правних лица, организована као Удружење.

Организација је слободна и самостална у остваривању својих циљева и задатака, у складу са Статутом и законом.

ДОНАТОРИ